Ørnesafari

 

ornbanner001

Båtsfjord, Syltefjord og Stauran fuglekoloni  har et fantastisk fugleliv. 
Artene og individene er talløse. Men èn art skiller seg ut fra de andre, den store Havørnen.

Havørnen er spesielt tallrik i området rundt Stauran. Ved noen tilfeller har vi observert opptil 38 individer på èn gang.

Man kan finne Havørnen ved Stauran fuglekoloni hele året rundt, men det er særlig om våren og tidlig om sommeren at Havørnen trives.

Dette fordi andre arter kommer hit hvert år for å hekke, noe som gjør Stauran fuglekoloni til et utømmelig spiskammer.

Havørnen er den  største rovfuglen i Nord Europa og den fjerde største ørnen i verden.

 

 

 

ornbanner002

 

 

 

 

Arctic Tourist har  daglige turer  til Stauran Fuglekoloni.

Det er en tur som tar ca 10 minutter fra vår base i Syltefjord.

 

 

 

 


Vi garanterer et spektakulært syn i Stauran Fuglefjell, enten du får se Havørnen eller ikke.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En liten forsmak på hva du kan oppleve i Stauran?